หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
นายโกวิท ธนะกุล
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองเพรางาย    จ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,957,318 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,277,295 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,588,547 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,282,591 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,045,241 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 949,835 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 936,528 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 808,549 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 800,971 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,261 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 794,284 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 788,396 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 764,917 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 763,022 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผอ.ประเสริฐ รุจิรา นำทีมงานไปแข่งขัน นำเสนองานการจัดกิจกรรมเตาน้ำส้มควันไม้ ระดับประเทศ ณ จังหวัดร้
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 11 ม.ค. 56
วันที่ 18 มกราคม 2556 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดหนัง สังกัด สพป. กทม. ให้เกียรติ มาศึกษาดูงานเกี่ย
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 11 ม.ค. 56
คณะครู ร่วมจัดงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 11 ม.ค. 56
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2556 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ มีของขวัญมของราง
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 11 ม.ค. 56
เด็กหญิงจิตสุภา ไชยเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ รับการประเมินนักเรีย
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 11 ม.ค. 56
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 คณะครู พร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 11 ม.ค. 56
ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้ารั
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 11 ม.ค. 56
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62 ณ จ.ระยอง ระหว่างวันที
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 11 ม.ค. 56
กำหนดสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส | 11 ม.ค. 56
กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส | 11 ม.ค. 56
กำหนดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส | 11 ม.ค. 56
กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส | 11 ม.ค. 56
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอก รอบสาม
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 11 ม.ค. 56
นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินเข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 11 ม.ค. 56
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองหงส์
โรงเรียนบ้านหนองหงส์ | 11 ม.ค. 56
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็ก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
โรงเรียนลานกระบือวิทยา | 11 ม.ค. 56
จัดกิจกรรมการทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556
โรงเรียนลานกระบือวิทยา | 11 ม.ค. 56
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
โรงเรียนลานกระบือวิทยา | 11 ม.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนำได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารอบโควต้ารับตรง
โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 | 11 ม.ค. 56
นักเรียนโรงเรียนวัดท่าประดู่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันกิจกรรมนาฎศิลป์ไทย ระดับภาค ณ จัง
โรงเรียนวัดท่าประดู่ | 11 ม.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิไลลักษณ์ เกษมไชยยานันท์
โรงเรียนวัดท่าประดู่ | 11 ม.ค. 56
โรงเรียนวัดท่าประดู่เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ในวันที่ ๒๔
โรงเรียนวัดท่าประดู่ | 11 ม.ค. 56
ตารางติว o-net ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 | 11 ม.ค. 56
ตารางติว o-net ม.6
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 | 11 ม.ค. 56
สวัสดีปีใหม่
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 11 ม.ค. 56
อ่านวารสารสัมพันธ์ออนไลน์ (ด้านหลัง) โรงเรียนศาลาพัน
โรงเรียนศาลาพัน | 11 ม.ค. 56
อ่านวารสารสัมพันธ์ ออนไลน์ (ด้านหน้า) โรงเรียนศาลาพัน
โรงเรียนศาลาพัน | 11 ม.ค. 56
กิจกรรมวันเด็กระดับปฐมวัย
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 11 ม.ค. 56
เลี้ยงส่งคุณครูมัธนียา ค้อมทอง คุณครูไฉไลรัตน์ บรรลือ และสังสรรค์ปีใหม่'56
โรงเรียนดงตาลวิทยา | 11 ม.ค. 56
แก้ไขคำสั่ง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 11 ม.ค. 56
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre-O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 11 ม.ค. 56
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 11 ม.ค. 56
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน,หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 11 ม.ค. 56
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 11 ม.ค. 56
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 11 ม.ค. 56
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
โรงเรียนดงตาลวิทยา | 11 ม.ค. 56
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 11 ม.ค. 56
งานคริสมาสต์ปี2555 โรงเรียนสายธรรม
โรงเรียนสายธรรม | 11 ม.ค. 56
คู่มือการใช้โปรแกรม Photo DVD Slideshow Profession /by admin
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 11 ม.ค. 56
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | 11 ม.ค. 56
ค่ายศิลปะ
โรงเรียนอนุบาลตราด | 11 ม.ค. 56
กิจกรรมฉลองเทศกาลปีใหม่ให้กับนักเรียนปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลตราด | 11 ม.ค. 56
ถ่ายภาพจบ ระดับอนุบาล 3
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 11 ม.ค. 56
โรงเรียนบ้านปากเหมืองจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2556
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 11 ม.ค. 56
คำสั่งโรงเรียนที่ 02/ 2556 (แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรกำกับ ติดตาม การเตรียมการประเมิน สมศ.รอบ3)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 11 ม.ค. 56
คำสั่งโรงเรียนที่ 02/ 2556 (แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรกำกับ ติดตาม การเตรียมการประเมิน สมศ.รอบ3)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 11 ม.ค. 56
` คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 10 ม.ค. 56
ประเมินอนุบาลพระราชทาน
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 10 ม.ค. 56
รายงานระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 10 ม.ค. 56
เชิญทุกท่านร่วมงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติและเทศกาลปีใหม่ 2556
โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง | 10 ม.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 284/571 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th