หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,973,189 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,283,699 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,592,754 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,290,553 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,048,962 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 953,708 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 941,728 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 810,622 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 804,164 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 799,570 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 798,546 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 791,085 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 770,922 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 769,295 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
โรงเรียนบ้านร่องค้อม | 16 ก.ค. 56
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1
โรงเรียนบ้านร่องค้อม | 16 ก.ค. 56
อังกฤษ ป.1
โรงเรียนบ้านร่องค้อม | 16 ก.ค. 56
คณิตศาสตร์ ป.1
โรงเรียนบ้านร่องค้อม | 16 ก.ค. 56
คณะครูและนักเรียนนำเทียนไปถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา 19 ก.ค.56
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Kururatrangsarit School สพม. 8 | 15 ก.ค. 56
ด่วน ตารางการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 15 ก.ค. 56
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 15 ก.ค. 56
ผลโอเน็ตแยกมาตรฐาน ม.3 ปี2555
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 15 ก.ค. 56
ผลโอเน็ตแยกกลุ่มสาระ ม.3 ปี2555
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 15 ก.ค. 56
ผลโอเน็ตแยกมาตรฐาน ม.6 ปี2555
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 15 ก.ค. 56
ผลโอเน็ตแยกกลุ่มสาระ ม.6 ปี2555
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 15 ก.ค. 56
เปรียบเทียบโอเน็ตปี53-55
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 15 ก.ค. 56
แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา | 15 ก.ค. 56
รายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา | 15 ก.ค. 56
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา | 15 ก.ค. 56
กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา | 15 ก.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศบรรเลงฆ้องวงใหญ่ระดับภาคใต
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 15 ก.ค. 56
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 23 สค.56
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ | 15 ก.ค. 56
เชิญชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน “สารจอดคัพ” ครั้งที่ 26
โรงเรียนโรงเรียนบ้านสารจอด | 15 ก.ค. 56
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา | 15 ก.ค. 56
วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ผนึกกำลังร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 15 ก.ค. 56
มุทิตาจิต สามเณรอรุโนทัย ขยันงาน สอบได้ประเรียญธรรม 3 ประโยค
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา | 15 ก.ค. 56
งานมหกรรมวิชาการ มัธยมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 15 ก.ค. 56
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 2-4 สิงหาคม 2556 เมืองทองธานี
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (เว็บไซด์ครูเทศบาล) | 15 ก.ค. 56
คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) | 15 ก.ค. 56
อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาก้าวสู่อาเซียน
โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) | 15 ก.ค. 56
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้เข้าร่วม " มหกรรมวิชาการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ "
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 15 ก.ค. 56
ให้นักศึกษาระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ติดต่อเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 15 ก.ค. 56
เทศบาลเมืองอ่างทอง เปิดสอบครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย 8 อัตรา 5 - 29 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (เว็บไซด์ครูเทศบาล) | 15 ก.ค. 56
เปิดสอบบรรจุ ครู ผู้ช่วยกทม ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (เว็บไซด์ครูเทศบาล) | 15 ก.ค. 56
งานมุทิตาจิต
โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร | 15 ก.ค. 56
เชิญชมกีฬาอำเภอสิชล ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.ค. นี้ ณ สนามโรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 15 ก.ค. 56
งานหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 15 ก.ค. 56
วันครู 16 มกราคม 2555
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 15 ก.ค. 56
แห่เทียนพรรษา ๒๕๕๖
โรงเรียนวัดสามพัน | 15 ก.ค. 56
ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดราษฎร์บำรุง วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 15 ก.ค. 56
ศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 15 ก.ค. 56
รับสมัครนักเรียนชั้นม.6เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สู่มหาวิทยาลัย
โรงเรียนขนอมพิทยา | 15 ก.ค. 56
ตารางสอบกลางภาค 2556
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก | 15 ก.ค. 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ | 15 ก.ค. 56
เอกลักษณ์ โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองจิก | 15 ก.ค. 56
อัตลักษณ์ โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองจิก | 15 ก.ค. 56
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลตราด | 15 ก.ค. 56
อาคารเรียนหลังใหม่
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 15 ก.ค. 56
วันจันทร์ - อังคาร ที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 หยุดเรียน วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 15 ก.ค. 56
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย
โรงเรียนบ้านทุ่งกราด | 15 ก.ค. 56
เชิญชวนร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านทุ่งกราด | 15 ก.ค. 56
รับมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 15 ก.ค. 56
ครูเพ็ง สอนสกุล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาศึกษาศาสตร์ สายการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงค
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 15 ก.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับท่านรองอุไรพร บุญไชย ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 15 ก.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 170/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th